taal / language

@import((rwml-menu))
GvC Amsterdam | Welcome to Family

GEMEENTE VAN CHRISTUS AMSTERDAM

Welcome to
Family

“By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”

John 13:35

“Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."

Johannes 13:35

Gathering

Our meetings are informal, multi-cultural and open to anyone interested in learning more about God and the Bible. Translation is available with the aid of professional equipment and there are special programs for children and students.

Every Sunday

Every Sunday


2 pm
Backershagen 12,
1082 GT Amsterdam

Metro 51 or Tram 5
Stop: Van Boshuizenstraat

Up Next:


Samenkomen

Onze multiculturele bijeenkomsten zijn informeel en voor iedereen die geïnteresseerd is om meer te weten over God en de Bijbel. Er is vertaling met behulp van professionele apparatuur en er zijn speciale programma's voor kinderen en studenten.

Elke Zondag

Elke Zondag


14:00 uur
Backershagen 12,
1082 GT Amsterdam

Metro 51 or Tram 5
Halte: Van Boshuizenstraat

Up Next:


Find Us

Direct me in the path of your commands, for there I find delight.
Ps119:35

Vind ons

Laat mij lopen op het pad van Uw geboden; dat maakt mij gelukkig.
Ps119:35

Choose a location
Sunday 2pm meetings
Backershagen 12, 1082 BA Amsterdam
Tram5 / Metro51
Van Boshuizenstraat stop
driving directions
calendars
Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam, the Netherlands.
Train/Metro Station Amsterdam South
Station Zuid
Connect with Tram5 or Metro 51
direction Amstelveen
Van Boshuizenstraat stop
Station Zuid, Ringweg Zuid, 1082 Amsterdam, Netherlands
Amsterdam International Airport Schiphol Airport

Take any train that stops at “Amsterdam Zuid” station
Schiphol Airport, Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, Netherlands

LifeTalk

Sometimes you just want to talk about life.
The Bible has answers

Soms wil je gewoon over het leven praten.
De Bijbel heeft antwoorden

Startup

Have you ever wanted to be part of an exciting startup adventure? This is your chance!

God's plan for your life? Relevancy of the Bible today? The Church?

StartUp is designed to help you figure out who God is and what He wants. To develop a personal vision and deep convictions about the value and purpose of your gifts.

Droom je wel eens over het deelnemen in een uitdagend startup avontuur? Dit is je kans!

God's plan voor jouw leven? Bijbelse toepassingen in het heden? De Kerk?

Startup is ontworpen om mogelijkheden te ontdekken. Om een visie te ontwikkelen en diepe overtuigingen te ontwikkelen over de waarde en toepassing van de gaven die jij hebt.

Professionals

Amsterdam is an exciting city full of gifted and successful professionals looking to make a dent in the world. The encouraging news is that there is an equally ambitious spiritual group of professionals in Amsterdam who love friendships and find balance and succes in their lives!

Professionals

Amsterdam is een geweldige dynamische stad vol met succesvolle gemotiveerde professionals die hun stempel op de wereld achter willen laten. Super dus dat er ook een evenredig gepassioneerde groep spirituele professionals in Amsterdam is die geweldige vriendschappen waarderen zowel als balans en success in hun leven!

Campus & Teens

Developing deep convictions for a better world.
Meetup with students!

Campus & Tieners

Diepe overtuigingen ontwikkelen voor een betere wereld.
Meetup met studenten!

Learning?

Watch your life and doctrine closely.
1Timothy 4:16

Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.
1Timothy 4:16

jaarverslag

Leren?

Pas goed op jezelf in alles wat je denkt en doet.
1Timotheüs 4:16

Pas goed op jezelf in alles wat je denkt en doet. Blijf trouw aan wat juist en goed is en God zal niet alleen jou redden, maar ook de mensen die naar je luisteren..
1Timotheüs 4:16

jaarverslag